14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
17 Jan 2023          26 Views


 

        14 มกราคม "วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ" “คุณกับป่าก็เหมือนกันนั่นแหละ....เพราะคุณนั้นมีค่าให้ปกป้องและดูแล” ป่าไม้มีค่าไม่ต่างจากคนที่เรารัก หากต้องการให้คนที่รักมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควรใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างรู้คุณค่า เพื่อช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า การตัดไม้ทำลายป่าก่อให้เกิดผลเสียหลายประการ และกระทบต่อๆกันเป็นลูกโซ่ จนอาจทำให้คนที่คุณรักมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง ทั้งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เกิดการชะล้างและพังทลายของหน้าดิน เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก คุณภาพน้ำลดลง ปัญหาภัยแล้ง ระบบนิเวศป่าเสื่อมโทรม เป็นต้น ดังนั้น พวกเราทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ โดยการปลูกป่าและสนับสนุนผลิตภัณฑ์กระดาษและไม้ที่มีการปลูกป่าทดแทนที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ป่าไม้และคนที่คุณรักมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด