วัสดุมีค่าจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
24 Nov 2022          16 Views


                    

                    เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีราคาถูกลง แต่กลับมีอายุการใช้งานไม่นาน อุปกรณ์เหล่านี้ที่หมดอายุการใช้งานจึงถูกทิ้งให้กลายเป็น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ที่เป็นปัญหาไปทั่วโลก ข้อมูลของสหประชาชาติ ในปี 2564 ระบุว่า แต่ละปี ทั่วโลกจะผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยคนละประมาณ 7.6 กิโลกรัม กล่าวคือ จะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นจำนวนมหาศาลถึง 57.4 ล้านตัน แต่มีเพียง 17.4% ที่ถูกนำไปกำจัดและรีไซเคิลอย่างเหมาะสม  อุปกรณ์เหล่านี้ที่มีส่วนประกอบเป็นพลาสติก หากจัดการอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อนำไปฝังกลบต้องใช้เวลานานในการย่อยสลาย ส่วนโลหะในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ก็สามารถปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างได้ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่จะถูกอุตสาหกรรมรับซื้อของเก่าซื้อไปเผาและแช่ในอ่างกรด เพื่อสกัดเอาโลหะหรือวัสดุที่มีค่าจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ออกมา กรณีนี้ อาจทำให้สารพิษ เช่น ตะกั่ว ปรอท เบริลเลียม แคดเมียม และ สารหนู มีโอกาสปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมและเป็นพิษต่อคนงานที่สัมผัสกับสารดังกล่าวระหว่างทำการคัดแยก ขณะเดียวกัน การจัดการขยะกลุ่มนี้ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรีไซเคิล จะสามารถรีไซเคิลวัตถุดิบมีค่าได้ปริมาณมาก แต่หากคัดแยกอย่างผิดวิธี อาจสูญเสียโอกาสในการรีไซเคิลวัตถุดิบที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย ตัวอย่างเช่น หากโรงงานกำจัดขยะที่ใช้เทคโนโลยีทั่วไปทำการสกัดโคบอลต์ในแบตเตอรี่ จะสกัดได้เพียง 30% แต่หากใช้เทคโนโลยีเฉพาะทาง จะสกัดได้ถึง 95%
                   อีกทั้ง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ยังมีส่วนประกอบที่มีวัสดุมีค่าอย่าง ทองคำ ทองแดง และเหล็ก รวมอยู่ด้วย ซึ่งข้อมูลระบุว่า E-Waste ทั่วโลกในปี 2016 คิดเป็นมูลค่ากว่า 6.25 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ประมาณ 1.95 ล้านล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเป็น 3 เท่าของมูลค่าผลผลิตที่ได้จากเหมืองทั่วโลก และมากกว่าจีดีพีของ 123 ประเทศ โดยการสกัดวัสดุมีค่าจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการขุดจากเหมืองถึง 80% ต่อหน่วยทองคำ หากสามารถรีไซเคิลขยะกลุ่มนี้อย่างถูกวิธี อาจจะกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญของบางประเทศในอนาคตได้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด