สส. เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) “ชุมชนบ้านอ่างทอง” จ.สงขลา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
22 Sep 2022          17 Views


 
        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) จัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) “ชุมชนบ้านอ่างทอง” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่นๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนิคม อุไรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง และประชาชนชาวจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านอ่างทอง ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา โดยงานดังกล่าวผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน
        ทั้งนี้ ชุมชนบ้านอ่างทอง ถือเป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 นับเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ เป็นต้นแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรของจังหวัดสงขลา มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ และการนำขยะในชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ เน้นการทำงานร่วมกันของคนทุกกลุ่มวัยในชุมชน ผู้นำชุมชนเป็นต้นแบบการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นตัวอย่างให้แก่สมาชิกชุมชน เกิดการถ่ายทอดเรียนรู้ร่วมกันภายในชุมชน มีการพัฒนาแนวคิดการจัดการขยะของชุมชน “อ่างทองโมเดล” ประยุกต์หลักการ 3Rs จัดการขยะครบทุกประเภท และเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด