สส.ประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ผ่านพลังเยาวชน Green Youth

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
19 Sep 2022          19 Views


           
            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – use Plastic) ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศโดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวรพล จันทร์งาม นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธี เพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – use Plastic) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความตื่นตัว สร้างความรู้ความเข้าใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัย จำนวน 59 แห่ง ผ่านพลังเยาวชน Green Youth ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก สู่การแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม 
            ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย มีพิธีมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประเมินโครงการ Green Youth ประจำปี 2564 จำนวนกว่า 59 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมร่วมกันพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในการร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมี นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย นายวรพล จันทร์งาม นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด