สส. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - green ระดับประเทศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
21 Jul 2022          21 Views


วันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) จัดพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศขึ้น ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน โดยมี นายวรพล จันทร์งาม และนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดให้มีการถ่ายทอดสด
ผ่านระบบ Online ด้วย Application ZOOM และทาง Facebook live : http://www.facebook.com/deqpth
ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกว่า 300 คน
สำหรับกิจกรรมมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศในครั้งนี้ มีหน่วยงานและสถาน ประกอบการ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 319 แห่ง ประกอบด้วย ระดับดีเยี่ยมหรือ G สีทอง จำนวน 170 แห่ง ระดับดีมาก หรือ G สีเงิน จำนวน 90 แห่ง และระดับดี หรือ G สีทองแดง จำนวน 59 แห่ง แบ่งตามโครงการและกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) จำนวน 33 แห่ง, โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) 68 แห่ง, โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) 23 แห่ง, โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 170 แห่ง, โครงการส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) 20 แห่ง และโครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) 5 แห่ง
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเสวนาที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อน G – Green มุ่งสู่ความยั่งยืนตามแนวทาง BCG” และการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่าย G – Green ผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด