17 มิถุนายน “วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
17 Jun 2022          25 Views
17 มิถุนายน วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก


        ด้วยจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทั่วโลกเกิดการใช้ทรัพยากรน้ำเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ขณะเดียวกัน ในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรง

        โดยภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง ทำให้ประชากรโลกเกือบ 1 ใน 3 ต้องดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำใช้อย่างจำกัดมาก และมีประชากรโลกกว่า 1.7 พันล้านคน จาก 17 ประเทศ ถูกจัดว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำจำกัดอย่าง "รุนแรง"  


           ดังนั้น วันที่ 17 มิถุนายน มาร่วมกันตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งและฝนแล้ง ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ก่อนที่ประชากรทั้งโลกจะอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำมากกว่านี้


.

    #NextNormalใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล


#วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด