คาดว่าขยะพลาสติกช่วง โควิด-19 ระบาด ประมาณ 25,900 ตัน จะกลายเป็นขยะในมหาสมุทร

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
28 Apr 2022          30 Views


     


   จากการระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดวิกฤตด้านต่างๆ ตามมามากมาย ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น ยังส่งผลกระทบไปถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เมื่อไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัยหนานจิง ได้เผยแพร่รายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพลาสติกกับโรคระบาดในวารสารออนไลน์ PNAS โดยรายงานชิ้นนี้ ระบุว่า ปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว โดยเฉพาะจากหน้ากาก ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นปัญหาคุกคามสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่เกิดการระบาดมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นจาก 193 ประเทศประมาณ 8.4 ล้านตัน 46% มาจากประเทศในแถบเอเชีย ตามมาด้วยยุโรป 24% อเมริกาเหนือและใต้ 22% โดยขยะ 87.4% มาจากโรงพยาบาล

        จากผลการวิจัยขยะพลาสติกจากการระบาดของโควิด-19 พบว่ามีประมาณ 25,900 ตัน หรือเทียบเท่าขนาดรถเมล์ 2 ชั้นกว่า 2,000 คัน ที่ถูกทิ้งลงแม่น้ำสายสำคัญต่างๆ ก่อนจะไหลไปสู่ทะเล โดยรายงานชิ้นนี้ยังได้จัดทำแบบจำลอง ที่แสดงให้เห็นว่าขยะพลาสติกจากโควิด – 19 ที่ไม่ได้ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง โดยพบในมหาสมุทร28.8% และบริเวณชายหาด 70.5%


        สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า ช่วงก่อนโควิด - 19 ระบาด ประเทศไทยมีขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตันต่อปี แต่หลังการระบาดกลับพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนเมษายนปี 2564 พบว่าเพิ่มขึ้นถึง 45% และสูงกว่าปีก่อน ประมาณ 5 %