ที่ระลึกในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ "โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง" ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็น "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จำนวน ๑๕ โครงการ ครอบคลุม ๑๑ จังหวัด
พื้นที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น ๑ ใน ๕ อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น "อีสานภาคกลาง" ได้แก่ อำเภอเลาขวัญ ห้วยกระเจา หนองปรือ บ่อพลอย และพนมทวน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณเขตเงาฝน ทำให้มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ประมาณ ๘๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งเฉลี่ยต่ำกว่าพื้นที่โดยทั่วไป ในขณะที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่ ๑,๔๖๗ มิลลิเมตรต่อปี
โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่บ้านปากชัดหนองบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ต้นแบบ ในการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งโดยใช้น้ำบาดาลเป็นหลัก ลักษณะโครงการประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล จำนวน ๘ บ่อ ความลึกเฉลี่ย ๒๐๐ เมตร ถังเหล็กเก็บน้ำความจุ ๒,0๐๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๙ เมตร จำนวน ๒ ถัง และหอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดันความจุ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๓๐ เมตร จำนวน ๒ ถัง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำรวม ๒๓.๓ กิโลเมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ครัวเรือน หรือ ๕๘,๐๐๐ คน พื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ปริมาณน้ำรวม ๒.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ด้วยน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. และนับจากวันนี้เป็นต้นไป ชาวตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี จะประสบแต่ความร่มเย็น มีความเป็นอยู่สุขสบาย พืชพรรณธัญญาหารบริบูรณ์ ทุกครอบครัวมีความเจริญมั่นคง ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันที่เผยแพร่ : Apr 05, 2022
สำนักพิมพ์ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
จำนวนหน้า : -
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
ที่ระลึกในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด