ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

ชุมชนปลอดขยะ เป็นจุดเริ่มต้นการจัดการขยะที่สำคัญ การส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลัก 3Rs ได้แก่ การลดปริมาณขยะจากครัวเรือน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

เลขเรียกหนังสือ : -
สำนักพิมพ์ : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่วางจำหน่าย :
จำนวนหน้า : 34
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 
300 a : Total pages 
34 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
ธันวาคม 2021 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น