รายงานการศึกษาวิจัยเรณูวิทยา โครงการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตพื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการศึกษาวิจัยเรณูวิทยา โครงการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตพื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่เผยแพร่ : Nov 11, 2021
สำนักพิมพ์ : กรมทรัพยากรธรณี
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 33
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
รายงานการศึกษาวิจัยเรณูวิทยา โครงการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตพื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
300 a : Total pages 
33 
260 b : Name of publisher 
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
260 c : Date of publication 
2560 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น