คู่มือลดไฟป่าลดหมอกควัน (ฉบับประชาชน)

ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี พื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนมักประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันเนื่องจากสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขาสูงตลอดจนวิถีชีวิตของเกษตรกรจะทำการเผาตอซังเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกใหม่ รวมทั้ง มีการลักลอบเผาป่าเพื่อหาของป่าทำให้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบก และทางอากาศ

เลขเรียกหนังสือ : -
สำนักพิมพ์ :
วันที่วางจำหน่าย :
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 19
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
คู่มือลดไฟป่าลดหมอกควัน (ฉบับประชาชน) 
300 a : Total pages 
19 
260 c : Date of publication 
กันยายน 2021 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น