คู่มือ บ้าน วัด โรงเรียน รักษ์คลองแสนแสบ

คู่มือ บ้าน วัด โรงเรียน รักษ์คลองแสนแสบ จัดทำขึ้นตามมติของรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน พร้อมทั้งป้องกันปราบปรามการกระทำใด ๆ อันจะเป็นการบุกรุกทำลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ ให้ภาคประชาชนมีความตระหนัก และร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแสนแสบมากขึ้น

เลขเรียกหนังสือ : -
สำนักพิมพ์ : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่วางจำหน่าย :
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 66
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
คู่มือ บ้าน วัด โรงเรียน รักษ์คลองแสนแสบ 
300 a : Total pages 
66 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
สิงหาคม 2021 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น