คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวคล้อม สำหรับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (เครือข่าย ทสม .) เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้เครีอข่าย ทสม. และองค์กรที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบในการจัดเตรียมโครงการให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุน ฯ และใช้ประกอบการบริหารโครงการได้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

เลขเรียกหนังสือ : -
สำนักพิมพ์ : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่วางจำหน่าย :
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 90
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
300 a : Total pages 
90 
260 b : Name of publisher 
กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
มิถุนายน 2021 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น