แผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

แผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งใช้เป็นแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ในการจัดทำแผนฯ จึงเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันทบทวนและกำหนดเป้าหมาย ประเด็น และตัวชี้วัด โดยแบ่งความรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจของตนเอง และการจัดทำแผนอย่างมีส่วนร่วม ตั้งแต่การร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การกำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ และ ตัวชี้วัด แผนฯ ฉบับนี้ยังได้ระบุบทบาทการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ที่อาจมีบทบาทและหน้าที่ในฐานะหน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง หรือ หน่วยงานสนับสนุนภายใต้ประเด็นสำคัญ พร้อมทั้งความเชื่อมโยงของประเด็นสำคัญแต่ละประเด็น อันจะส่งผลให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีแนวทางการดำเนินงานที่จะมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันต่อไป

เลขเรียกหนังสือ : -
สำนักพิมพ์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันที่วางจำหน่าย :
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 113
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
แผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
300 a : Total pages 
113 
260 b : Name of publisher 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
260 c : Date of publication 
กรกฏาคม 2021 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด