แนวคิด...และแบบอย่างพลังงาน...ทำมือ ในสวนไร่นา พึ่งพาตนเอง

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานทำมือในสวนไร่ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การใช้โซลาร์เซลล์ในการเกษตร การทำระบบส่งน้ำในการเกษตร การผลิตไบโอแก๊สจากชีวมวล กังหันลมแบบสูบน้ำ พร้อมด้วยเทคโนโลยีต่างๆ อีกมากมาย ที่สามารถทำได้เอง เพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรทุกท่าน

วันที่เผยแพร่ : Aug 16, 2021
สำนักพิมพ์ : นาคา อินเตอร์มีเดีย
หมวดหมู่ : ทั่วไป
จำนวนหน้า : 128
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ Only 1 more copies!
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
แนวคิด...และแบบอย่างพลังงาน...ทำมือ ในสวนไร่นา พึ่งพาตนเอง 
300 a : Total pages 
128 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น