รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีที่มีความสำเร็จ
ที่สำคัญเกิดขึ้นมากมาย และยังเป็นปีที่กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทำงานให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
เพื่อให้งานสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงดำเนินการต่อไปได้
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบออนไลน์มาใช้กับงาน
หลายด้านจนเกิดความก้าวหน้า

เลขเรียกหนังสือ : -
สำนักพิมพ์ : บริษัท ป่าฝน เน็กซ์สเต็ป จำกัด
วันที่วางจำหน่าย :
หมวดหมู่ : รายงาน
จำนวนหน้า : 140
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) 
300 a : Total pages 
140 
260 b : Name of publisher 
บริษัท ป่าฝน เน็กซ์สเต็ป จำกัด 
260 c : Date of publication 
มิถุนายน 2021 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น