แผนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
Call No. : -
Publisher : บริษัท เทสโก้ จำกัด
Published Date :
Page : 83
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
แผนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
260 b : Name of publisher 
บริษัท เทสโก้ จำกัด 
260 c : Date of publication 
สิงหาคม 2020 
300 a : Total pages 
83 
520 a : Description 
การพัฒนาเครื่อข่าย ทสม. รวมถึงเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร รวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้จึงดำเนินโครงการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกลการขับเคลื่อนเครื่อข่าย ทสม. 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.