การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล

น้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่มีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไป ก่อนจะนำน้ำบาดาลมาใช้อุปโภคหรือบริโภคจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อให้ทราบคุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะที่เป็นพิษ คุณลักษณะทางบัคเตรี โดยผลวิเคราะห์ต้องมีค่าไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 และหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า น้ำบาดาลดื่มได้ สะอาด ปลอดภัย

วันที่เผยแพร่ : May 17, 2021
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : -
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น