คู่มือการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2564
Call No. : -
Publisher : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Published Date :
Page : 98
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2564 
260 b : Name of publisher 
กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
เมษายน 2021 
300 a : Total pages 
98 
520 a : Description 
คู่มือการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2564 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ใช้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่สนใจ หรือประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2564 ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมรวมถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2564 และเป็นเครื่องมือสำหรับคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2564 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.