รวบรวมผลงานมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2563
Call No. : -
Publisher : -
Published Date :
Page : 112
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รวบรวมผลงานมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2563 
260 b : Name of publisher 
- 
260 c : Date of publication 
มีนาคม 2021 
300 a : Total pages 
112 
520 a : Description 
ผลงานมหิงสายสืบปฐมวัย ปี 2563 เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้คลุกคลีอยู่กับธรรมชาติ การสร้างกระบวนการการเรียนรู้ เรื่องราวรอบตัว โดยเน้นให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส ปฏิบัติจริงและสร้างการมีส่วนร่วม จะทำให้เด็กเกิดการจดจำ เข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เป็นผลงานที่เด็กๆ สร้างสรรค์ขึ้น ล้วนสะท้อนออกมาถึงความงดงามของจิตใจ ความตั้งใจ ความสนุกสนาน และที่สำคัญคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำ ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการมหิงสาสายสืบ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.