การบริหารความเสี่ยง
Published date : Mar 23, 2021
Publisher : Expernet
Category : ธุรกิจ
Page : 103
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การบริหารความเสี่ยง 
300 a : Total pages 
103 
520 a : Description 
รวบรวมบทความที่ได้เขียนลงตามวารสารและหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ มาไว้เป็นเล่มเดียวกัน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้เกิดความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น ทั้งยังได้เพิ่มเติมใบงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในบางบทบางตอน เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถนำปฎิบัติในองค์กรของท่านได้ทันที 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.