เทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพ
Published date : Mar 23, 2021
Publisher : Expernet
Page : -
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
เทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพ 
520 a : Description 
รวมทักษะสำคัญสำหรับการประชุมให้มีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในเล่มกล่าวถึง การวางแผนและดำเนินการประชุม การกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น และให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ การติดตามความก้าวหน้าของงานที่มอบหมายไป ให้ได้อย่างครบถ้วน การดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆให้เกิดประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าทีมงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการประชุม เพื่อให้ประสพผลตามที่ต้องการและคาดหมายไว้ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.