คู่มือปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาแบบจำลองธรรมชาติ
Published date : Feb 23, 2021
Publisher : -
Page : 36
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาแบบจำลองธรรมชาติ 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
260 c : Date of publication 
2562 
300 a : Total pages 
36 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.