ความหลากชนิดของชันโรงและการนำไปใช้ประโยชน์ พิมพ์ครั้งที่ 3
Published date : Feb 22, 2021
Publisher : -
Page : 52
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ความหลากชนิดของชันโรงและการนำไปใช้ประโยชน์ พิมพ์ครั้งที่ 3 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
260 c : Date of publication 
2562 
300 a : Total pages 
52 
520 a : Description 
ข้อมูลความหลากชนิดและข้อมูลการเพาะเลี้ยง รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากชันโรง แมลงผสมเกสรพืชในกลุ่มเดียวกับผึ้งที่ไม่มีเหล็กในที่สำคัญทางเศรษฐกิจของไทย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.