คู่มือการอบรมหลักสูตร "มาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)"
Call No. : -
Publisher : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Published Date :
Page : 172
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือการอบรมหลักสูตร "มาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)" 
260 b : Name of publisher 
กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
กุมภาพันธ์ 2021 
300 a : Total pages 
172 
520 a : Description 
คู่มือการอบรมหลักสูตร "มาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)" จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการอบรม ทสม. ซึ่งเป็นอาสาสมัครภาคประชาชน ให้มีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.