คู่มือการบูรณาการสิ่งแวดล้อมเข้ากับหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สู่การจัดตั้งโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Call No. : -
Publisher : กองส่งเสริมและเผยแพร่
Published Date :
Page : 266
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือการบูรณาการสิ่งแวดล้อมเข้ากับหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สู่การจัดตั้งโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
กุมภาพันธ์ 2021 
300 a : Total pages 
266 
520 a : Description 
การบูรณาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดลูกเสือ ร่วมกับการเรียนรู้ในรายวิชาลูกเสือสามารถส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้และใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.