รายงานสถานการณ์มลพิษ ของประเทศไทย ปี 2562 Thailand State of Pollution Report 2019

การจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562 ได้ทำการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงตามหลักการ DPSIR (Driving Force แรงขับเคลื่อน - Pressure แรงกดดัน - State สถานการณ์ - Impact ผลกระทบ - Response การตอบสนอง) ประกอบด้วย สถานการณ์คุณภาพนำผิวดิน นำทะเลชายฝั่ง นำบาดาล คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายจากชุมชน อุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเชื้อ และสารอันตราย ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์มลพิษแนวโน้มของสถานการณ์ การจัดการมลพิษที่ผ่านมา ข้อเสนอแนวทางการจัดการมลพิษในอนาคต และเหตุการณ์เด่นที่น่าสนใจ โดยในปีนี้การจัดพิมพ์ รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562 ได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารเฉพาะในส่วนบทวิเคราะห์ความเชื่อมโยง (DPSIR) ของสถานการณ์มลพิษแต่ละด้าน ส่วนข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดถูกจัดทำในรูปของไฟล์ดิจิตอลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาล 4.0

วันที่เผยแพร่ : Aug 04, 2020
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 192
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
รายงานสถานการณ์มลพิษ ของประเทศไทย ปี 2562 Thailand State of Pollution Report 2019 
300 a : Total pages 
192 
650 a : Subject 
260 c : Date of publication 
2563 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด