คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ

การจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษได้รับทราบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร อันจะทำให้กรมควบคุมมลพิษมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลตามเป้าหมายทิศทางขององค์กรที่ตั้งไว้ได้

วันที่เผยแพร่ : Feb 02, 2021
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 31
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ 
300 a : Total pages 
31 
260 c : Date of publication 
2564 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น