จิตอาสา ลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง
Call No. : -
Publisher : กองส่งเสริมและเผยแพร่
Published Date :
Page : 66
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
จิตอาสา ลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
ตุลาคม 2020 
300 a : Total pages 
66 
520 a : Description 
คู่มือจิตอาสา ลด คัดแยกขยะที่ต้นทางฉบับนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้นนเพื่อนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้กิจกรรมจิตอาสา กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมยกตัวอย่างกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ เช่น งานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (สนามหลวงโมเดล) งานอุ่นไอรัก งานกาชาด ประจำปี 2562 งานประเพณีเตียวขึ้นนดอย เส้นทางบุญ..ปลอดขยะ งานมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย และงานพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย ปี 2 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบในการนำกิจกรรมจิตอาสาไปใช้พัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกันจัดการอย่างถูกต้อง นำไปสู่การลดปริมาณขยะ และคัดแยกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องต่อไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.