จิตอาสา ลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง

คู่มือจิตอาสา ลด คัดแยกขยะที่ต้นทางฉบับนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้นนเพื่อนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้กิจกรรมจิตอาสา กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมยกตัวอย่างกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ เช่น งานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (สนามหลวงโมเดล) งานอุ่นไอรัก งานกาชาด ประจำปี 2562 งานประเพณีเตียวขึ้นนดอย เส้นทางบุญ..ปลอดขยะ งานมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย และงานพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย ปี 2 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบในการนำกิจกรรมจิตอาสาไปใช้พัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกันจัดการอย่างถูกต้อง นำไปสู่การลดปริมาณขยะ และคัดแยกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องต่อไป

เลขเรียกหนังสือ : -
สำนักพิมพ์ : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่วางจำหน่าย :
จำนวนหน้า : 66
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
จิตอาสา ลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง 
300 a : Total pages 
66 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
ตุลาคม 2020 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น