การจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
Call No. : -
Publisher : กองส่งเสริมและเผยแพร่
Published Date :
Page : 19
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
เมษายน 2020 
300 a : Total pages 
19 
520 a : Description 
คู่มือดำเนินกิจกรรมตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการ ขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง เน้นการมีส่วนร่วมและนำเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการจัดการขยะให้กับหน่วยงานและหวังว่ากิจกรรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับบุคลากรหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.