การจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

คู่มือดำเนินกิจกรรมตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง เน้นการมีส่วนร่วมและนำเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการจัดการขยะให้กับหน่วยงานและหวังว่ากิจกรรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับบุคลากรหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง

เลขเรียกหนังสือ : -
สำนักพิมพ์ : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่วางจำหน่าย :
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 19
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
การจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
300 a : Total pages 
19 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
เมษายน 2020 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น