ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้นการดําเนินงานเก็บข้อมูลและจัดการเรื่องการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยบรรจุเรื่องปัญหาขยะอาหารไว้ในแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 - 2579 โดยมีเป้าหมายลดขยะอาหารให้ได้ 5% ต่อปี และร่างแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชนปี พ.ศ.2564-2573 มีเป้าหมายลดขยะให้ได้ 25% ภายในปี พ.ศ. 2568 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ แนวทางการลดปริมาณขยะอาหาร “3Rs” (Reduce Reuse Recycle) “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช่ใหม” หรือแม้แต่มีแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management) ซึ่งเป็นแนวคิดที่หลายๆ ประเทศกำลังให้
ความสนใจ

เลขเรียกหนังสือ : -
สำนักพิมพ์ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่วางจำหน่าย :
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 19
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
Food Waste ขยะอาหาร 
300 a : Total pages 
19 
260 b : Name of publisher 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
มิถุนายน 2020 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น