คู่มือการจัดงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Fair)
Call No. : -
Publisher : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Published Date :
Page : 19
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือการจัดงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Fair) 
260 b : Name of publisher 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
260 c : Date of publication 
เมษายน 2020 
300 a : Total pages 
19 
520 a : Description 
การจัดงานหรือกิจกรรมที่มีผู้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากย่อมมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อให้งานนั้นไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สุขทั้งคน สุขทั้งธรรมชาติ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.