ความรู้เกี่ยวกับกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Published date : Dec 09, 2020
Publisher : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Page : 71
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ความรู้เกี่ยวกับกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
260 b : Name of publisher 
กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
300 a : Total pages 
71 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.