แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 - 2580 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
Published date : Dec 02, 2020
Publisher : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Page : 91
Rating :

MARC Information

245 a : Title 
แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 - 2580 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 
260 b : Name of publisher 
สำนักศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
300 a : Total pages 
91 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.