ฟ้าสวยน้ำใส ฉบับที่ 8 ปีที่ 16 เดือนกันยายน 2563
Call No. : -
Publisher : กองส่งเสริมและเผยแพร่
Published Date :
Category : วารสาร
Page : 16
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ฟ้าสวยน้ำใส ฉบับที่ 8 ปีที่ 16 เดือนกันยายน 2563 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
06 กันยายน 2563 
300 a : Total pages 
16 
520 a : Description 
ฟ้าสวยน้ำใส เรื่องหยุดเผาโลกหนึ่งวัน ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ โลกเรากำลังแย่ลงด้วยปัญหาภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะภัยพิบัติต่าง ๆไม่ว่าภัยแล้ง อุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปีและทวีความรุนแรงมากขึ้นภัยเหล่านี้ล้วนเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งสิ้น จึงต้องหาทางแก้ไขให้เป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.