ฟ้าสวย น้ำใส ฉบับที่ 7 ปีที่ 16 เดือนสิงหาคม 2563
Call No. : -
Publisher : กองส่งเสริมและเผยแพร่
Published Date :
Category : วารสาร
Page : 16
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ฟ้าสวย น้ำใส ฉบับที่ 7 ปีที่ 16 เดือนสิงหาคม 2563 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
20 สิงหาคม 2563 
300 a : Total pages 
16 
520 a : Description 
ฟ้าสวย น้ำใส เรื่อง ปลูกต้นไม้คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ ปลูกป่า (ต้นไม้) ช่วยดูแลโลก การปลูกต้นไม้ไม่ว่ากี่ต้นหรือปลูกแปลง ใหญ่สามารถช่วยดูแลโลกได้ ช่วยทั้งการกักเก็บคาร์บอนและช่วยลดอุณหภูมิของโลก ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้นั้น ๆ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.