ฟ้าสวยน้ำใส ฉบับที่ 6 ปีที่ 16 เดือนกรกฎาคม 2563
Call No. : -
Publisher : กองส่งเสริมและเผยแพร่
Published Date :
Category : วารสาร
Page : 16
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ฟ้าสวยน้ำใส ฉบับที่ 6 ปีที่ 16 เดือนกรกฎาคม 2563 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
22 กรกฏาคม 2563 
300 a : Total pages 
16 
520 a : Description 
ฟ้าสายน้ำใส เรื่อง New Normal หยุดพลาสติกหมุนรอบตัวเรา จากนโยบายลดการใช้ขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนงด แจกถุงพลาสติกหูหิ้ว ประสบความส­ำเร็จในระดับที่น่าพอใจ ประชาชนให้ความร่วมมือ ด้วยดี ดังนั้นทุกคนต้องการ์ดไม่ตก นอกจากลด ละ เลิกใช้พลาสติกลงให้มากที่สุดแล้ว หมั่นคอยเตือนตัวเองอย่างสม­่ำเสมอ อย่าลืมพกแก้ว พกถุงผ้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ดูแลโลกให้ดีขึ้น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.