ฟ้าสวยน้ำใส ฉบับที่ 5 ปีที่ 16 เดือนมิถุนายน
Call No. : -
Publisher : กองส่งเสริมและเผยแพร่
Published Date :
Category : วารสาร
Page : -
Rating :

MARC Information

245 a : Title 
ฟ้าสวยน้ำใส ฉบับที่ 5 ปีที่ 16 เดือนมิถุนายน 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
19 มิถุนายน 2563 
520 a : Description 
ฟ้าสวยน้ำใส เรื่องคืนลมหายใจให้ธรรมชาติ สหประชาชาติได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี โดยแต่ละปีมีการกำหนดประเด็นการรณรงค์แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการให้ความ สำคัญต่อสถานการณ์ผลกระทบในปีนั้น ๆการที่ทุกชาติทั่วโลกเผชิญกับการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นการให้บทเรียนแก่มนุษย์ครั้งสำคัญว่าถึงเวลาสร้างสมดุลแก่ ธรรมชาติ โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา มีผลต่อระดับมลภาวะ อย่างมาก ซึ่งการหยุดกิจกรรมในช่วงโควิดเห็นได้ชัดว่าท้องฟ้าเหนือเมืองต่าง ๆ กลับมา สดใสอีกครั้ง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.