ฟ้าสวยน้ำใส ฉบับที่ 4 ปีที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2563
Call No. : -
Publisher : กองส่งเสริมและเผยแพร่
Published Date :
Category : วารสาร
Page : 16
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ฟ้าสวยน้ำใส ฉบับที่ 4 ปีที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2563 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
22 พฤษภาคม 2563 
300 a : Total pages 
16 
520 a : Description 
ฟ้าสวยน้ำใส เรื่อง เพิ่มพื้นที่สีเขียวเรื่องง่ายๆเริ่มจากที่บ้าน การปลูกต้นไม้ดีต่อกายและใจคนเรามักเข้าใจผิดว่าการปลูกต้นไม้ จะต้องไปปลูกในสวน ต้องมีพื้นที่กว้างขวางแต่ในความเป็นจริงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว นั้นสามารถลงมือทำได้ในบ้านของเราเองไม้ดอกให้ความสวยงาม ไม้ใหญ่ได้ร่มเงา แถม ยังช่วยปรับสภาพแวดล้อมของบ้านให้น่าอยู่ช่วยให้อุณหภูมิของบ้านเย็นลง อีกทั้งช่วยให้ คนภายในบ้านมีจิตใจสงบและรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.