ตัวอย่างความสำเร็จภัตตาคารและร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Call No. : -
Publisher : กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Published Date :
Page : 62
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ตัวอย่างความสำเร็จภัตตาคารและร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
260 b : Name of publisher 
กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
260 c : Date of publication 
กันยายน 2020 
300 a : Total pages 
62 
520 a : Description 
หนังสือตัวอย่างความสำเร็จภัตตาคารและร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ได้รวบรวมตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงานของสถานประกอบการภัตตาคารและร้านอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการที่สนใจและใส่ใจมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายภัตตาคารร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพร้อมก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.