1 ตัวอย่าง 1 เทศบาลที่ดี ประจำปี 2563
Call No. : -
Publisher : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Published Date :
Page : 214
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
1 ตัวอย่าง 1 เทศบาลที่ดี ประจำปี 2563 
260 b : Name of publisher 
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
260 c : Date of publication 
กันยายน 2020 
300 a : Total pages 
214 
520 a : Description 
หนังสือ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ฉบับนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมผลผลิตที่คัดสรรตัวอย่างผลงานเด่นของเทศบาลจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเนื้อหาของ ผลงานเด่นได้บรรยายถึงแนวคิด กิจกรรม ที่เป็นผลสำเร็จ นวัตกรรม แนวทางการดำเนินงาน บทเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เทศบาลอื่นๆ ได้นำแนวคิด และแนวทาง การดำเนินงานมาเรียนรู้และถอดแบบอย่างที่ดีมาสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความน่าอยู่อย่างยั่งยืนอย่างครบถ้วน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.