คู่มือช่วยเหลือเต่าทะเลบาดเจ็บและป่วยตามธรรมชาติ
Published date : Sep 30, 2020
Publisher : -
Page : 26
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
- 
245 a : Title 
คู่มือช่วยเหลือเต่าทะเลบาดเจ็บและป่วยตามธรรมชาติ 
260 b : Name of publisher 
บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด 
260 c : Date of publication 
สิงหาคม 2555 
300 a : Total pages 
26 
520 a : Description 
ถึงแม้ว่าเต่าทะเลจะเป็นสัตว์ที่มีความอดทนสูง และสามารถฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้ดี แต่ในบางครั้งอาการบาดเจ็บก็รุนแรงเกินกว่าที่เต่าทะเลจะฟื้นตัวเองได้ในเวลาอันสั้น การปฐมพยาบาลเต่าทะเลก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติจึงมีความจำเป็น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.