ปลาในแนวปะการังของไทย
Published date : Sep 28, 2020
Publisher : -
Page : 43
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-974-286-332-6 
245 a : Title 
ปลาในแนวปะการังของไทย 
260 b : Name of publisher 
บริษัท จุดทอง จำกัด 
260 c : Date of publication 
มีนาคม 2553 
300 a : Total pages 
43 
520 a : Description 
หนังสือปลาในแนวปะการังของไทย จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้ทราบถึงความสำคัญของแนวปะการัง สาเหตุการลดจำนวนลงของปลาในแนวปะการัง ตลอดจนแนวทางฟื้นฟูและอนุรักษ์ และตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศปะการัง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.