ความหลากหลายของเกาะในประเทศไทย
Published date : Sep 17, 2020
Publisher : -
Page : 130
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-974-286-547-4 
245 a : Title 
ความหลากหลายของเกาะในประเทศไทย 
260 b : Name of publisher 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 
260 c : Date of publication 
ตุลาคม 2551 
300 a : Total pages 
130 
520 a : Description 
เกาะที่บันทึกไว้ในรายงานฉบับนี้มีทั้งหมด 936 เกาะ กระจายอยู่ใน 19 จังหวัด โดยแบ่งเป็นอ่าวไทย 374 เกาะ และ ฝั่งทะเลอันดามัน 562 เกาะ จังหวัดที่มีเกาะมากที่สุดคือ 1.พังงา(155 เกาะ) 2.กระบี่(154 เกาะ) และ 3.สุราษฎร์ธานี(108 เกาะ) 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.