ภูมิปัญญาเมนูอาหารจากพืชป่าชายเลน
Published date : Sep 17, 2020
Publisher : -
Page : 122
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
- 
245 a : Title 
ภูมิปัญญาเมนูอาหารจากพืชป่าชายเลน 
260 b : Name of publisher 
- 
260 c : Date of publication 
สิงหาคม 2557 
300 a : Total pages 
122 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมภูมิปัญญาเมนูอาหารจากพืชพรรณในป่าชายเลน จากชุมชนชายฝั่งทั่วประเทศจำนวน 76 เมนู ปรุงโดยใช้ส่วนประกอบจากพืชพรรณไม้ป่าชายเลน 20 ชนิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของป่าชายเลนในอีกด้านหนึ่ง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.