คู่มือขยะทะเล และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากลจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดหมวดหมู่ของขยะทะเล ซึ่งจะช่วยให้อาสาสมัครสามารถจำแนกประเภทของขยะทะเลได้อย่างถูกต้อง

วันที่เผยแพร่ : Sep 08, 2020
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : หนังสือ
จำนวนหน้า : 25
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

More Information

245 a : Title 
คู่มือขยะทะเล 
300 a : Total pages 
25 
260 b : Name of publisher 
260 c : Date of publication 
ธันวาคม 2553 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น