คู่มือ การฟื้นฟูแนวปะการัง โดยการปลูกเสริมพื้นที่แนวปะการังธรรมชาติ
Published date : Sep 08, 2020
Publisher : -
Page : 76
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-616-316-548-0 
245 a : Title 
คู่มือ การฟื้นฟูแนวปะการัง โดยการปลูกเสริมพื้นที่แนวปะการังธรรมชาติ 
260 b : Name of publisher 
บริษัท บอร์น ทู บี พับลิซซิ่ง จำกัด 
260 c : Date of publication 
ตุลาคม 2562 
300 a : Total pages 
76 
520 a : Description 
แม้สถานภาพโดยรวมของแนวปะการังในประเทศไทยในปัจจุบันจะดีขึ้นจากในช่วง พ.ศ. 2554-2558ซึ่งเป็นช่วงที่แนวปะการังได้รับความเสียหายจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดในรายพื้นที่ ยังพบว่าแนวปะการังเสียหายบางแห่งยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติ นอกจากนี้แนวปะการังหลายบริเวณยังมีความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ทั้งจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การพัฒนาชายฝั่ง การท่องเที่ยว ไปจนถึงน้ำทิ้งจากชายฝั่งและขยะทะเล และสาเหตุจากธรรมชาติ โดยเฉพาะปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่เกิดจาก การเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติของอุณหภูมิน้ำทะเลและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งมีแนวโน้มจะมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.