เรื่องของน้ำบาดาล

เรื่องราวเกี่ยวกับ "น้ำบาดาล" มีการบอกเล่าต่อกันมาอย่างยาวนาน และวิวัฒนาการการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลยิ่งทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการด้านน้ำของประชาชน ควบคู่การใช้อย่างอนุรักษ์และรู้คุณค่า

Published date : Jun 16, 2020
Publisher : a book
Page : 56 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
เรื่องของน้ำบาดาล 
300 a : Total pages 
56 หน้า 
520 a : Description 
เรื่องราวเกี่ยวกับ "น้ำบาดาล" มีการบอกเล่าต่อกันมาอย่างยาวนาน และวิวัฒนาการการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลยิ่งทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการด้านน้ำของประชาชน ควบคู่การใช้อย่างอนุรักษ์และรู้คุณค่า 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.