12 แบบสวนอังกฤษขนาดเล็ก

นำเสนอไอเดียการตกแต่งให้มีกลิ่นอายสไตล์สวนอังกษฤษในพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อสอดคล้องกับขนาดของที่อยู่อาศัยในปัจจุบันโดยสอดแทรกแบบผังแสดงรายละเอียดของขนาดพื้นที่วัสดุและพืชพรรณที่ใช้รวมทั้งแหล่งหาของแต่งสวยตามสไตล์สวนอังกฤษเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้นำไปปรับใช้ได้สะดวกและเหมาะสม

Published date : May 20, 2020
Publisher : อมรนทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
Page : 48
Rating :
Available Out of library shelf!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
12 แบบสวนอังกฤษขนาดเล็ก 
300 a : Total pages 
48 
520 a : Description 
นำเสนอไอเดียการตกแต่งให้มีกลิ่นอายสไตล์สวนอังกษฤษในพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อสอดคล้องกับขนาดของที่อยู่อาศัยในปัจจุบันโดยสอดแทรกแบบผังแสดงรายละเอียดของขนาดพื้นที่วัสดุและพืชพรรณที่ใช้รวมทั้งแหล่งหาของแต่งสวยตามสไตล์สวนอังกฤษเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้นำไปปรับใช้ได้สะดวกและเหมาะสม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.