คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน สำหรับเยาวชน

คู่มือ การสร้างวินัย สู่การจัดการขยะที่ยังยืน (สำหรับเยาวชน) เล่มนี้จะตอบโจทย์ให้กับน้องๆเยาวชนว่เมื่อมีการค้แกขยะมูลฝอยออกเป็น4ประเภท แต่ละประเภทสามารถนำไปจัดทารอย่างไรได้บ้าง รวมทั้งเทคนิค 3 ช..ใช้น้อยใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3Rs : Reduce Reuse Recycle

Call No. : -
Publisher : กองส่งเสริมและเผยแพร่
Published Date :
Page : 34
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน สำหรับเยาวชน 
260 b : Name of publisher 
กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
260 c : Date of publication 
20 มีนาคม 2561 
300 a : Total pages 
34 
520 a : Description 
คู่มือ การสร้างวินัย สู่การจัดการขยะที่ยังยืน (สำหรับเยาวชน) เล่มนี้จะตอบโจทย์ให้กับน้องๆเยาวชนว่เมื่อมีการค้แกขยะมูลฝอยออกเป็น4ประเภท แต่ละประเภทสามารถนำไปจัดทารอย่างไรได้บ้าง รวมทั้งเทคนิค 3 ช..ใช้น้อยใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3Rs : Reduce Reuse Recycle 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.